Πιστοποιήσεις

Τι είναι η πιστοποίηση σε ένα χρηματοκιβώτιο;

Τα χρηματοκιβώτια υψηλής ασφάλειας ελέγχονται από οργανισμούς πιστοποίησης χρηματοκιβωτίων όπως ο ECB-S και ο VDS για να προσδιορίσουν το βαθμό αντίστασης κατά της διάρρηξης. Για να διασφαλιστεί η δίκαιη και απρόσβλητη διαδικασία, οι δοκιμές διεξάγονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως το ευρωπαϊκό σύστημα EN 1143-1 Eurograde.

Πως ακριβώς γίνονται αυτά τα test;

Η δοκιμή αντοχής στη διάρρηξη σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα EN 1143-1 λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

1) Πόσος χρόνος χρειάζεται για να αποκτήσουμε μερική και πλήρη πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο.

2) Ο τύπος εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τη διείσδυση στο χρηματοκιβώτιο.

Η δοκιμή αρχίζει τη στιγμή που το πρώτο εργαλείο έρχεται σε επαφή με το χρηματοκιβώτιο. Σύμφωνα με το πρότυπο EN 1143-1, τα εργαλεία ταξινομούνται σε πέντε ομάδες, A, B, C, D και S. Ο πρώτος στόχος της ομάδας είναι να πετύχει μερική πρόσβαση και στη συνέχεια πλήρη πρόσβαση. Με βάση το χρόνο που χρειάστηκε και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, η ομάδα κρίνει το βαθμό ασφάλειας. Οι βαθμοί ασφάλειας ξεκινάνε από το GRADE I και φτάνουν στον ανώτερο βαθμό ασφαλείας που είναι το GRADE V.

Το ερώτημα  «ποιο χρηματοκιβώτιο είναι κατάλληλο για τις δικές μου ανάγκες;» μπορείτε να το απαντήσετε αφού συμβουλευτείτε τον οδηγό μας  «Δωρεάν Συμβουλές Αγοράς» στο κεντρικό μας μενού.