ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ (ΣΕΤ)

 • DEFENDO ML-ST331V GSM – WIRELESS

  310,00
 • AJAX STARTER KIT 01 – WIRELESS

  360,00
 • AJAX STARTER KIT 02 – ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΕΤ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

  445,00
 • AJAX WIRELESS STARTER KIT 03

  445,00
 • AJAX STARTER KIT 04 – ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

  575,00
 • ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ AJAX STARTER KIT 05

  660,00
 • STARTER KIT 06 – AJAX WIRELESS

  530,00
 • AJAX ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ STARTER KIT 07

  400,00
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ AJAX STARTER KIT 11 ΑΣΥΡΜΑΤΟ

  540,00
 • AJAX WIRELESS STARTER KIT 12

  670,00
 • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ AJAX STARTER KIT 13

  800,00
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ STARTER KIT 14 AJAX ΑΣΥΡΜΑΤΟ – ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟ

  395,00