Sale!
1_Wertheim_MainPhoto
2_Wertheim
3_Wertheim
4_Wertheim
1_Wertheim_MainPhoto
2_Wertheim
3_Wertheim
4_Wertheim

Περιγραφή

Καινούργιες πιστοποιημένες κλειδαριές ασφαλείας.
Μηχανική κλειδαριά της Kabamauer
Ηλεκτρονική κλειδαριά M-Locks
Τρύπες για πάκτωση και πρόβλεψη για παγίδευση με συναγερμό.