Διαθέτουμε ολοκληρωμένες λύσεις και προσφέρουμε τεχνική κάλυψη προς τραπεζικά καταστήματαδημόσιους οργανισμούς, εμπορικά καταστήματα, βιομηχανίες, επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης και ιδιώτες σε όλη την Ελλάδα για:

Διάνοιξη & Επισκευή Χρηματοκιβωτίων

Τη διάνοιξη, επισκευή και συντήρηση όλων των τύπων χρηματοκιβωτίων. Από τυχόν βλάβη, χαμένα κλειδιά, ξεχασμένους συνδυασμούς ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Κλειδαριές Ασφαλείας

Αναβάθμιση το υπάρχοντος χρηματοκιβωτίου με τις πιο αξιόπιστες και ασφαλείς κλειδαριές, όπως ηλεκτρονικές κλειδαριές με χρονοκαθυστέρηση (time delay), time lock, κλειδαριές συνδυασμού (κλειδάριθμοι), μηχανικές κλειδαριές.

Τραπεζικές Θυρίδες

Διάνοιξη, επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση κλειδαριών τραπεζικών θυρίδων.

Κλειδαριές & Κλειδιά τραπεζικών Θυρίδων

Αναλαμβάνουμε την επισκευή κλειδαριών τραπεζικών θυρίδων καθώς επίσης και την κατασκευή νέων κλειδιών από απώλεια.

Κλειδιά Χρηματοκιβωτίων

Κατασκευή όλων των τύπων των κλειδιών χρηματοκιβωτίων και τραπεζικών θυρίδων.